ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
2 تفسیر ۱۵ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
3 تفسیر ۱۴ (سوره بقره: آیه ۱۰۴) ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
4 تفسیر ۱۳ (سوره بقره: آیه ۱۰۳) ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
5 تفسیر ۱۲ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
6 تفسیر ۱۱ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
7 تفسیر ۱۰ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
8 تفسیر ۹ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
9 تفسیر ۸ (سوره بقره: آیه ۱۰۱) ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
10 تفسیر ۷ (سوره بقره: آیه ۱۰۰) ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
11 تفسیر ۶ (سوره بقره: آیه ۹۹) ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
12 تفسیر ۵ (سوره بقره: آیه ۹۸) ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
13 تفسیر ۴ (سوره بقره: آیه ۹۷) ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
14 تفسیر ۳ (سوره بقره: آیه ۹۶) ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
15 تفسیر ۲ (سوره بقره: آیه ۹۵) ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
16 تفسیر ۱ (سوره بقره: آیه ۹۴) ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
17 تفسیر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
18 تفسیر ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
19 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
20 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
21 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
22 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
23 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
24 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
25 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
26 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
27 تفسیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
28 تفسیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
29 تفسیر ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
30 تفسیر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶