ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۶ (سوره بقره: آیه ۹۹) 2019/11/27
2 تفسیر ۵ (سوره بقره: آیه ۹۸) 2019/11/20
3 تفسیر ۴ (سوره بقره: آیه ۹۷) 2019/11/13
4 تفسیر ۳ (سوره بقره: آیه ۹۶) 2019/10/09
5 تفسیر ۲ (سوره بقره: آیه ۹۵) 2019/10/02
6 تفسیر ۱ (سوره بقره: آیه ۹۴) 2019/09/18
7 تفسیر 2019/01/30
8 تفسیر 2018/04/25
9 تفسیر 2018/04/18
10 تفسیر 2018/04/11