حضرت آیت الله محسن فقیهی در سال ۱۳۳۱ در شهر … بیشتر