ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 درس اخلاق ۴ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
2 درس اخلاق۳ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
3 درس اخلاق۲ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
4 درس اخلاق۱ (کبر و هوای نفس) ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
5 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
6 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
7 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
8 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
9 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
10 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶