ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
2 تفسیر ۱۵ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
3 تفسیر ۱۴ (سوره بقره: آیه ۱۰۴) ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
4 تفسیر ۱۳ (سوره بقره: آیه ۱۰۳) ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
5 تفسیر ۱۲ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
6 تفسیر ۱۱ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
7 تفسیر ۱۰ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
8 تفسیر ۹ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
9 تفسیر ۸ (سوره بقره: آیه ۱۰۱) ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
10 تفسیر ۷ (سوره بقره: آیه ۱۰۰) ۱۳۹۸/۰۹/۱۳