ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) 2020/03/18
2 تفسیر ۱۵ (سوره بقره) 2020/02/19
3 تفسیر ۱۴ (سوره بقره: آیه ۱۰۴) 2020/02/05
4 تفسیر ۱۳ (سوره بقره: آیه ۱۰۳) 2020/01/22
5 تفسیر ۱۲ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) 2020/01/15
6 تفسیر ۱۱ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) 2020/01/01
7 تفسیر ۱۰ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) 2019/12/25
8 تفسیر ۹ (سوره بقره: آیه ۱۰۲) 2019/12/18
9 تفسیر ۸ (سوره بقره: آیه ۱۰۱) 2019/12/11
10 تفسیر ۷ (سوره بقره: آیه ۱۰۰) 2019/12/04