ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
2 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
3 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
4 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
5 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
6 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
7 خارج فقه ۷۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
8 خارج فقه ۶۹ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
9 خارج فقه ۶۸ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
10 خارج فقه ۶۷ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴