ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
2 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
3 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
4 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
5 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
6 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
7 خارج فقه ۷۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
8 خارج فقه ۶۹ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
9 خارج فقه ۶۸ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
10 خارج فقه ۶۷ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
11 خارج فقه ۶۶ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
12 خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
13 خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
14 خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
15 خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
16 خارج فقه ۶۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
17 خارج فقه ۶۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
18 خارج فقه ۵۹ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
19 خارج فقه ۵۸ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
20 خارج فقه ۵۷ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
21 خارج فقه ۵۶ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
22 خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
23 خارج فقه ۵۴ (قیادت: تنبیهات، قیافه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
24 خارج فقه ۵۳ (قیادت: تنبیهات) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
25 خارج فقه ۵۲ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
26 خارج فقه ۵۱ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
27 خارج فقه ۵۰ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
28 خارج فقه ۴۹ (قیادت: طرق اثبات قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
29 خارج فقه ۴۸ (قیادت: طرق اثبات قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
30 خارج فقه ۴۷ (قیادت: تعریف قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۵