ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
2 خارج اصول ۲۶ شهریور ۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
3 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
4 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
5 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
7 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
8 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
9 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
10 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۷