ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
2 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
3 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
5 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
7 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
8 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
9 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۰۳