جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

خارج فقه

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۱/۲۱ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: تعریف غیبت/مبحث غیبت/مکاسب محرمه خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسأله غیبت بود. در رابطه با مقوّمات شرعی ماهیت غیبت سه پرسش مطرح شد. اوّل، آیا در غیبت شرط است که فاعل غیبت به قصد انتقاص و کم‌کردن از مغتاب، غیبت او را انجام […]