جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

خارج فقه ۳۴ (قمار: حضور در مجلس قمار)

موضوع: مکاسب محرمه/قمار / حضور در مجلس قمار خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار بود و اینکه از گناهان کبیره است، اگر قمار از گناهان کبیره باشد هر کسی که قمار را انجام دهد عدالت او از بین می‌رود و امام جماعت بودن، قضاوت، شهادت و کارهایی که مشروط به عدالت است، را از دست […]