جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

خارج اصول ۳۴ (وضع: حقیقت شرعیه)

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / حقیقت شرعیه خلاصه درس گذشتهاز آن‌چه در گذشته بیان کردیم ظاهر شد که وضع تعیینی یا به تنصیص واضع و یا به کثرت استعمال از ناحیه واضع است ولی وضع تعیّنی به کثرت استعمال از ناحیه مردم است و در وجود این اقسام فرقی نیست که وضع را به «قرن […]