ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 درس اخلاق ۴ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
2 درس اخلاق۳ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
3 درس اخلاق۲ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
4 درس اخلاق۱ (کبر و هوای نفس) ۱۳۹۹/۰۶/۱۹