ورود توسط علی کاشانی

خارج فقه

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با غنای در قرآن است. برخی ادلّه در این رابطه بررسی شد. علّت اینکه برخی گمان کردند غنای در قرآن جائز است. نوع تعابیری که در روایات وارد شده بود، حاکی از رجحان خواندن قرآن به صوت حسن و صدای زیبا است؛ و این […]

خارج اصول

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۰/۱۶ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه   خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحات خارجی بود. یکی از انواع مرجّحات خارجی امارات ظنّیه غیرمعتبر بودند؛ یعنی طرق ظنّی که به تنهائی نمی‌توانند دلیل قلمداد شوند، ولی در مقام تعارض به عنوان مرجّح یکی […]

تفسیر

درس تفسیر استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۰/۱۳ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: تفسیر آیه ۵۷ سوره بقره ﴿وَ ظَلَّلْنا عَلَیْکُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى‌ کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون‌﴾[۱] این آیه نیز در ادامه ذکر وقایعی است که بر قوم بنی‌اسرائیل گذشته است. خداوند تجلّیات مختلف […]

خارج فقه

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با غنای در قرآن است. برخی ادلّه در این رابطه بررسی شد. علّت اینکه برخی گمان کردند غنای در قرآن جائز است. نوع تعابیری که در روایات وارد شده بود، حاکی از رجحان خواندن قرآن به صوت حسن و صدای زیبا است؛ و این […]

جلسه سی و چهارم خارج اصول

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۰/۱۲ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح یکی از دو روایت متعارض به واسطه امارات غیرمعتبر بود. فرض بفرمایید یکی از دو خبر متعارض با یک شهرت و یا اجماع منقول و یا یک روایت ضعیف تأیید […]

خارج فقه

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در قرآن از حرمت غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم و عرض کردیم موضوع این روایات که معمولاً لحن عربی و یا لحن حزین بود، از غناء متباین است. برخی از اطلاق لحن، به غناء -که در برخی […]

خارج اصول

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۰/۱۱ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه خلاصه جلسه گذشته: ما تا بحال از مرجّحاتی بحث کرده بودیم؛ این مرجّحات دو خصوصیت داشتند، یکی اینکه قائم به خود روایت بودند، جای آن‌ها منطوق روایت بود و مرتبط با محتوای دو روایت متعارض بودند؛ و دیگر اینکه این […]

خارج فقه

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی ۹۶/۱۰/۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحاتی بود که سبب تعیین حجّیت در یکی از دو خبر متعارض بود. این مرجّحات بر دو قسم بودند مرجّحات خارجی و داخلی. تعریف مرجّحات خارجی مرجّحات داخلی، آن دسته از مرجّحات را […]

خارج فقه

موضوع: مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. بحث به استثنای غناء در خواندن قرآن رسید. ریشه‌ی طرح این مسأله در باب قرآن روایاتی است که امر به خواندن زیبای قرآن و آیات الهی می‌کند؛ مثل روایاتی که امر به خواندن قرآن […]

جخارج فقه

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛ خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بود. یکی غنای مغنّیه در مجالس زنان و عروسی‌ها بود؛ دیگری حداء یعنی آوازی که برای راه بردن شترها می‌خوانند. بر استثنای حداء از حرمت غناء، ادلّه‌ای اقامه کرده بودند؛ از جمله روایتی از منابع […]