ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
2 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
3 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
5 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
7 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
8 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
9 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳