ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
2 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
3 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
4 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
5 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
6 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
7 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
8 اخلاق ۱۶ (چهل حدیث) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
9 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
10 خارج اصول ۶۹ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷