تقدیر از آیت الله فقیهی به مناسبت هفته معلم

,

 

تقدیر از آیت الله فقیهی به مناسبت هفته معلم